การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

บ้านเย็นจิต คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล รับดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะพักฟื้น เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สถานที่กว้างขวางและสะดวกสบาย เราดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ควบคุมดูแลโดยพยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย


รับดูแลผู้สูงอายุ คนชรา คนแก่
ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนแก่ ดูแลคนชรา ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

รับดูแลผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ดูแลผู้ป่วยอัมพาต

สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลาย ตามความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

ศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ
ควบคุมการดูแลผู้สูงอายุโดยพยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านโดยตรง

บ้านเย็นจิต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา คนแก่ ผู้ป่วยติดเตียง
โทร. 0636329356 ไลน์ไอดี. chom9109