อัตราค่าบริการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

  • รายเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท
  • รายวัน เริ่มต้น 400-600 บาท
  • มีบริการดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ ทั้งรายวันและรายเดือน
  • ห้องพักมีห้องรวมหญิง ห้องรวมชาย ห้องเดี่ยวบ้านเย็นจิต
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา คนแก่ ผู้ป่วยติดเตียง
โทร. 0636329356 ไลน์ไอดี. chom9109